Historie sboru

Sbor vznikl již na začátku 80. let. Původně se zaměřoval na jednodušší liturgické zpěvy, kterými doprovázel bohoslužby především v příbramských kostelech. K prvnímu kvalitativnímu posunu dochází již v polovině osmdesátých let, kdy sbor přijal větší počet nových členů, ujala se jej Jana Machutová a v repertoáru se začaly objevovat první náročnější skladby.

Prvním vrcholným obdobím je pro sbor začátek 90. let, kdy také opakovaně vystupuje v Německu. Zatím se ale stále zaměřuje výlučně na doprovod bohoslužeb.

V polovině 90. let po odchodu Jany Machutové na studia do zahraničí přestal na nějakou dobu sbor vyvíjet soustavnou činnost.

Na konci 90. let však dochází k obnovení pravidelné činnosti sboru. Přichází celá řada nových členů se zkušenostmi především z pražských sborů. Pod názvem „Pěvecké seskupení Petra Zizlera“ začíná vedle doprovázení bohoslužeb vystupovat i na koncertech. A především se začíná více profilovat. Orientuje se (nikoli výlučně) na renesační polyfonní skladby. Vystupuje na Příbramsku a dalších místech České republiky a opět i v Německu.

Na přelomu tisíciletí bylo nutné opět řešit otázku vedení sboru po odchodu Jany Machutové z Příbrami. Sbor, který je přejmenován na CODEX TEMPORIS, začíná řídit Jan Cikler. V průběhu posledních čtyř let se podařilo sbor doplnit a rozšířit, takže může do svého repertoáru zařazovat stále náročnější skladby. Hlavní činností sboru je i nadále doprovázení bohoslužeb. Rozvíjí se ale i koncertní činnost. CODEX TEMPORIS například začal pravidelně účinkovat při příležitostí zahájení Adventu v Příbrami.

Činnost sboru je podporována městem Příbram. Děkujeme za finanční podporu.

Logo města Příbram