Adventní koncert na Dobříši (kostel proti zámku). Zazní staročeské roráty a další adventní převážně renesanční skladby). Začátek je v 17.00