V neděli 4.6.2006 v 17.00 Vás zveme na svatodušní koncert sboru Codex Temporis a hostů, na kterém zazní velikonoční a svatodušní písně převážně doby renesanční.<br />
Koncert se bude konat v kostele svatého Jakuba v Příbrami.