Moc děkujeme za přijetí. Zpívalo a hrálo se nám u vás hezky. Výtěžek z koncertu byl použit na účely místní farnosti.  Přejeme všem obyvatelům Chraštice klidný Advent a požehnané prožití svátků vánočních. Do Nového roku přejeme pevné zdraví a radost.